Cohera

Vi utvecklar individer och företag

Cohera stödjer individer, ledare och företag i sin utveckling. Förändringar aktualiserar ofta behovet av att använda nya delar av sin potential. Utgångspunkten är att människor har alla de resurser de behöver.

Inspireras till nya perspektiv och resultat

Inspiration kan vara början till utveckling – både för individer och företag. Tillsammans hittar vi faktorer som motiverar och verktyg för att jobba vidare. Omtanke och respekt ger utrymme att prova nya förhållningssätt. Nya perspektiv och nya sätt att agera skapar nya resultat.

 

”Human resource, ledarskap, rådgivning och coaching är områden som jag har lång erfarenhet av. I Cohera jobbar jag både med längre interimsuppdrag och projekt, och med att coacha enskilda chefer och medarbetare.” Stina Höglund

Välkommen
till Cohera!

Denna sida är under uppbyggnad

För mer information är du välkommen att kontakta Stina Höglund

stina@cohera.se

tel. 070-760 67 95

Cohera
Box 6232
102 34 Stockholm

Aktuellt